FiZyKa InAcZeJ 

 mechanika Newtona   nieabstrakcyjna szczególna teoria względności   tropikalny system ogrzewania domów
Wstęp
Omówienie praw Isaaca Newtona
Przykłady zastosowania praw Newtona
Zjawisko powszechnego ciążenia
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10)
Prawo ruchu
Ekodynamika, a pływy oceaniczne
Elektromagnetyzm z grawitacją jako jedna teoria

wersja w całóści (160KB)

kontakt i uwagi
Prawdziwa interpretacja Newtonowskiej mechaniki klasycznej
Zjawisko powszechnego ciążenia (cd.10)

To zadanie wydające się bardzo skomplikowanym można rozwiązać najprościej dwoma rysunkami:

Rysunek A przedstawia człowieka w środku Ziemi, gdzie siły przyciągania oddziaływujące na niego się równoważą. Człowiek znajduje się w stanie nieważkości. Ten rysunek odzwierciedla spadek przyśpieszenia.
Rysunek B przedstawia krojoną Ziemię, coraz bliżej jej środka. Cały czas wzrasta iloczyn jej dzielonych mas., a R ulega małej zmianie. Rysunek ten przedstawia wzrastające ciśnienie.


<< poprzednia | strona | następna >>
przepisy ciasta - schody granitowe - parki technologiczne - kalkomania - Centrowanie taśm - przyłącza gazowe